Αλλαγές και Επιστροφές

Στo 1861cwc.gr όλα τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και διασφαλίζουμε την φύλαξη και συντήρησή τους κάτω από ιδανικές συνθήκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την παραλαβή ή την χρήση του προϊόντος η ύπαρξη οιουδήποτε ελαττώματος (πχ σπασμένη φιάλη ή φιάλη με ελαττωματική ετικέτα/φελό/καψύλιο ) η 1861cwc.gr οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά αυτά προϊόντα. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει, εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση, τηλεφωνικά στο 2610522812 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας πατώντας εδώ ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 1861cwc@clauss.gr. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση παρακαλούμε να φωτογραφίσετε την φιάλη και να μας στείλετε την φωτογραφία.

Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στo 1861cwc.gr άμεσα. Τυχόν έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση των προϊόντων αλλά και για την επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων στο 1861cwc.gr βαρύνουν το τελευταίο. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν τα ελαττώματα που ανέφερε ο χρήστης/πελάτης το 1861cwc.gr οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων ή στην επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν άμεσα, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης/πελάτης, το αργότερο δε εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή από το 1861cwc.gr των ελαττωματικών προϊόντων.

Εάν αποσταλεί στον χρήστη/πελάτη εκ παραδρομής προϊόν άλλο από αυτό στο οποίο αντιστοιχεί η παραγγελία του, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στο επιβεβαιωτικό μήνυμα που αποστέλλει το 1861cwc.gr με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας του, τότε το 1861cwc.gr ευθύνεται για την αποστολή του ορθού προϊόντος στον χρήστη/πελάτη, αφού επιστραφεί εντός πέντε (5) ημερών από τον τελευταίο, το εκ παραδρομής παραδοθέν προϊόν. Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση οφείλει να επιστρέφει το προϊόν που εκ παραδρομής έλαβε από το 1861cwc.gr σε αυτό ανέπαφο, ήτοι το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με την αρχική του συσκευασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν που εκ παραδρομής έλαβε ή δεν το επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση, τότε αυτός θα επιβαρυνθεί με το κόστος αυτού.