Παρουσίαση κρασιών σε επαγγελματίες

Παρουσίαση κρασιών σε επαγγελματίες
Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη παρουσίαση των κρασιών μας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε έως 3 προτεινόμενες ημερομηνίες